Pokalturnering bridge  Pokalturnering
Tidligere vindere

1963   Carlo Mogensen, Viggo Thyssen, Hans Eiler Christensen, Jørgen Nielsen og Ole Borre
1964   Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Herman Ginsborg, Bent Marienhof, Ole og Stig Werdelin
1965   Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Herman Ginsborg, Bjørn Voigt og van der Velde
1966   Steen Møller, Thor Ipsen, John Trelde, Gunnar Andersen og Stig Werdelin
1967   Knud Faarbæk, Bent Aastrup, Svend Jørgensen og Per Broløs
1968   Stig Werdelin, Thor Ipsen, Claus Christiansen, Bent Marienhof, Per Eskesen og Gunnar Andersen
1969   Axel Voigt, Herman Ginsborg, Lida og Johs. Hulgaard, Bent Aastrup og Knud Faarbæk
1970   Stig Werdelin, Thor Ipsen, Steen Møller, Arne Pedersen, Bent Marienhof og John Trelde
1971   Georg Norris, Judy Norris, Svend Jørgensen og Per Broløs
1972   Stig Werdelin, Thor Ipsen, Bent Aastrup, Knud Faarbæk og Bent Marienhof
1973   Kaj Tarp, Vagn Søndergaard, Eigil Lund, Arne Pedersen og Uffe Vesterdal
1974   Georg Norris, Judy Norris, Svend Jørgensen og Per Broløs
1975   Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard, Thor Ipsen og Bent Marienhof
1976   Jette Fabrin, Birgit Schiønning, Jørgen Ve­del, Finn Fischer, Peter Lund og Jens Auken
1977   Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard og Svend Lundbye    
1978   Axel Voigt, Lida og Johs. Hulgaard, Frederik Mørk og Steen Schou
1979   Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz og Kn. Aa. Boesgaard
1980   Stig Werdelin, Steen Møller, Peter Schaltz­­­­­ og Knud-Aage Boesgaard
1981   Niels Müller, Peter Magnussen, Flemming Dahl og Knud Harries
1982   Stig Werdelin, Georg Norris, Peter Schaltz og Steen Møller
1983   Stig Werdelin, Jens Auken, Peter Schaltz, Knud-Aage Boesgaard, Lars Blakset og Steen Møller
1984   Axel Voigt, Johs. Hulgaard, Steen Schou, Jørgen Anker Pabst og Erik Brok
1985   Stig Werdelin, Jens Auken, Lars Blakset og Steen Møller
1986   Mads Grove, Henrik Parl, Lars Grønvald, Ole Jacob Thorsen og Torsten Bernes 
1987   Jan Rolf-Larsen, Karsten Pedersen, Chr. Reinholt, Charlotte Koch-Palmund
1988   Thorvald Aagaard, Mads Krøjgaard, Niels Krøjgaard og Nils Mønsted
1989   Steen Schou, Johs. Hulgaard, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Peter Schaltz og Knud-Aage Boesgaard
1990   Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Jørn Lund og Lars Blakset
1991   Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Jørn Lund og Lars Blakset
1992   Stig Werdelin, Steen Møller, Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Lars og Knut Blak­set
1993   Lars og Knut Blakset, Dorthe og Peter Schaltz
1994   Peter Lund, Ole Raulund, Karsten og Torben Pedersen
1995   Sorin Lupan, Søren Godtfredsen, Henryk Feldmus, Lars Munksgaard og Allan Cohen
1996   Dorte Cilleborg, Ole K. Hansen, Steen Ras­mussen, Morten Bilde, Tom Nørgaard og Jørgen C. Hansen
1997   Lauge Schäffer, Morten Andersen, Klaus Adamsen, Jan Nicolaisen og Torsten Bernes
1998   Jens Auken, Dennis Koch-Palmund, Adamsen, Søren Christiansen,­­­­­ Morten Andersen og Sabine Auken
1999   Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Lars Blakset, Knut Blakset, Claus Christiansen og Frederik Bjerregaard
2000   Allan Cohen, Stig Werdelin, Ole Werdelin og Lars Høffner
2001   John Møller Jepsen, Steen Winkler, Claus Sørensen, Carsten Sørensen
2002   Lars Blakset, Mathias Bruun, Jens Auken, Sabine Auken, Lauge Schäffer, Daniela von Armin
2003   Kasper Konow, Lars Villinger, Michael Askgaard, Gregers Bjarnarson
2004   Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Søren Christiansen, Mathias Bruun, Peter Fredin
2005   Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Martin Schaltz, Søren Christiansen, Mathias Bruun, Peter Fredin
2006   Poul Clemmensen, Henrik Caspersen, Niels Krøjgaard, H.C. Graversen
2007   Poul Clemmensen, Henrik Caspersen, Niels Krøjgaard, H.C. Graversen
2008   Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Rico Hemberg, Martin Schaltz
2009   Knut Blakset, Lars Blakset, Jacob Røn, Steen Møller, Thomas Vang Larsen, Lauge Schäffer
2010   Jonas Houmøller, Bjørg Houmøller, Ib Christian Bank, Erik Eide, Henrik Iversen, Jacob Røjel
2011   Peter Schaltz, Dorthe Schaltz, Rico Hemberg, Martin Schaltz, Lars Lund Madsen og Morten Lund Madsen
2012   Stig Werdelin, Sigurd Lauge Pedersen, Lars Munksgaard, Allan Cohen
2013   Thorvald Aagaard, Mikkel Nøhr, Maria Rahelt, Jonas Houmøller
2014   Jesper Buus-Thomsen, Matias Rohrberg, Signe Buus Thomsen, Emil Thomsen, Anita Buus Thomsen
2015   Kasper Konow, Michael Askgaard, Søren Christiansen, Mats Nilsland, Sejr Andreas Jensen, Mikkel Larsen